Архитектурно заснемане на археологически обект

ситуация, гр. Пловдив


план на Филипопол с разкритите сектори от крепостни стени и схема на Източната порта
(източници:) 
арх. В. Коларова, Л. Ботушарова, Е. Кесякова, М.Мартинова, арх.Г.Пировска, арх.И.Христова
изглед към Източната порта на Филипопол и проучвания секторръчна скица на сектора :  I-ви и II-ри строителен периодръчна скица на детайл номер 60 : База (постамент)


© 2002 - 2023 petarbelev.com
.......................................................................................................... [ начало ]